4 αυτοκίνητα

, Taxi Transfer (1-4 persons)
Mita Travel
Μεταφορά με ταξί (1-4 άτομα)

Μεταφορά με ταξί (1-4 άτομα)

0
Περιγραφή
0
0
, Minibus Transfer (9-18 persons)
Mita Travel
Μεταφορά με μίνι λεωφορείο (9-18 άτομα)

Μεταφορά με μίνι λεωφορείο (9-18 άτομα)

0
Περιγραφή
0
0
, Minibus Transfer (5-8 persons)
Mita Travel
Μεταφορά με μίνι λεωφορείο (5-8 άτομα)

Μεταφορά με μίνι λεωφορείο (5-8 άτομα)

0
Περιγραφή
0
0
, Bus Transfer (19-48 persons)
Mita Travel
Μεταφορά με λεωφορείο (19-48 άτομα)

Μεταφορά με λεωφορείο (19-48 άτομα)

0
Περιγραφή
0
0